Så handskas man med vattenskador och vattenläckor i hemmet

Vatten kan skada mycket, speciellt när det kommer i form av läckor eller när det tar sig till oönskade ställen. Vatten kan förstöra dina tillgångar och kan även kraftigt reducera värdet på ditt hus. Det är smart att agera så fort som möjligt om du misstänker vattenläckor för att minimera skadorna. Vanligtvis är det hur länge vattnet har legat där som avgör hur mycket skada som har skett. Det är mycket möjligt att hinna rädda ett par saker innan det är för sent.

Hur återställer man sitt hem efter Vattenskador?

Oavsett om du handskas med vattenläckor eller om ni har drabbats av översvämning, så behöver du hitta ett sätt att hantera situationen och vidta åtgärder för att försäkra dig om att det inte händer igen. Tänk på att fuktiga områden kan vara en spridningsplats för mögel och kan förstöra ditt golv, mattor, möbler och till och med väggar. När du städar ur vattnet ordentligt så kommer mindre skador att synas. Nedan finns ett par saker som du kan göra för att återställa ditt hem efter vattenskadorna och få det i form igen.

så blir du av med mögel och lukt efter en vattanskada
  1. Ta bort alla flyttbara saker omedelbart. Detta bör göras efter att du dragit ut alla elektroniska saker ur eluttagen och stängt av elen. Ta bort möbler, all elektronik och allt annat flyttbart som du har i huset till ett säkrare, torrare utrymme. Mattor borde också dras ut för rengöring och desinfektion för att rädda dem.
  2. Hitta sätt för att bli av med vattnet i huset. Du kan använda hinkar, handdukar och moppar för att suga upp vattnet. Ifall avloppet är fullt, fundera på om du kan hälla vattnet på gräsmattan eller andra ytor som är genomträngliga istället för att hälla i avloppet. Om du använder en våtdammsugare, så tänk på att använda eluttag som inte är nära de områden som är vattenskadade. Förlängningssladdar borde inte heller användas, och fundera på att hyra en pump till avloppet om din källare är översvämmad.
  3. Torka alla drabbade områden. Om det inte regnar kan du öppna fönster och skapa cirkulation så att det torkar snabbare. Sedan kan du använda ett desinfektionsmedel för att bli av med bakterier som kan ha kommit upp, speciellt om vattnet läcker från avlopp eller toaletter. Väggar, golv och möbler som inte är stoppade borde desinfekteras.
  4. Släng skadade saker. Om sakerna har drabbats av vatten länge är det oundvikligt att de skadas. Samma sak med avloppsvatten. Om det är möjligt, organisera skadade saker så att de kan återvinnas, speciellt om det är elektronik, möbler och giftiga vätskor.
  5. Hyr någon som jobbar med vattenskadesanering. Förutom att erbjuda tjänster för läckande rör, vatten och avloppssystem och blockerade rör, så kan dessa experter också hjälpa till med att rensa upp vatten, torka ur vatten ur hemmet och innehåll såväl som sanering och ta bort lukten ur ditt hem.