Att ta bort mögel

Mögel utvecklas till följd av överflödigt vatten under en viss tidsperiod. De flesta berättelser som exempelvis presenteras i media idag handlar om förfallna hem. Detta har blivit ett hot som man bör tänka noga på. Husägare tappar miljoner kronor på grund av ett problem som kan åtgärdas och återställas. Mögel är känt för att producera allergener och irriterande ämnen som är orsaken till hälsoproblem som andningsbesvär.

5 saker du bör veta om borttagning av mögel

Att välja rätt städföretag i Göteborg är ditt primära mål, att utsättas för denna giftiga nedbrytning kan leda till katastrofala och ibland dödliga sjukdomar. Här ska vi beskriva ett antal saker du bör veta om borttagning av mögel:

1. Borttagning av mögel med blekmedel

Detta är ett effektivt sätt att begränsa och ta bort denna typ av inomhusförfall och dess sporer. Utöver detta lämnas ytan ren och motståndskraftig mot framtida tillväxt av detta problem. Detta sätt att ta bort mögel är perfekt för den mögel som växer på icke-porösa material, nämligen kakel, badkar, glas och vid bänkskivorna.

Blekmedel kan inte komma i kontakt med mögel som finns på de porösa materialen eftersom den inte kan tränga igenom och därmed inte komma i kontakt med mögel som de som finns under ytan på materialen; trä och gipsväggarna. Blekmedel fungerar bäst genom produktionen av hårda ångor och det är en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att området är välventilerat och sätt gärna på skyddshandskar.

2. Borttagning av mögel med Borax

Avlägsnande av mögel med Borax har många fördelar. Borax är en naturlig rengöringsprodukt som vid förtäring är giftig. Borax skiljer sig från andra mögeldödande medel eftersom det inte avger rök eller skadliga kemikalier. Det är ett vitt mineralpulver med ett pH-värde på 9 och låg giftnivå.

Borax är bra för att hålla mögel som finns på toaletten och avlopp på avstånd. Det kombinerar kraften hos insektsmedel, herbicid, fungicid och vattenblandning för att avlägsna och hämma mögel.

3. Borttagning av mögel med ammoniak

Att ta bort mögel med ammoniak kräver försiktighetsåtgärder på grund av den höga giftighetsnivån. Överväg att sätta på en hel skyddsutrustning, och ammoniak är perfekt för att ta bort mögel på de icke-porösa områdena. Var försiktig så att du inte blandar ammoniak med klor, eftersom det skulle utgöra ett mycket explosivt material.

Ammoniak dödar mögel och lämnar det på ytan, så det är klokt att ta bort dem helt själv senare av uppenbara skäl. 

4. Borttagning av mögel med väteperoxid

Kombinerar både antisvamp- och antibakteriella egenskaper för att ta bort mögel. Detta är en av de alternativa mögelborttagarna till blekmedel, för det är säkert för miljön, det sker inga utsläpp av giftiga ångor och lämnar inga skadliga rester på ytan som är angripen av mögel.

Väteperoxid är bra för att avlägsna denna olägenhet som kan finns på kläder, golv, badrumsinredning, väggar och alla köksapparater.

5. Borttagning av mögel med “Tea tree”-olja

Detta är det effektiva sättet att ta bort mögel på. Det går lång väg för att begränsa och kontrollera mögel i ditt hem. Det har rekommenderats på grund av att det är ofarligt för människor och husdjur.

“Tea tree” olja har också antisvamp- och antibakteriella egenskaper som har förmågan att ta bort alla typer av mögel.

Ovan nämnda är metoder för borttagning av mögel och de saker du behöver veta när du använder de olika medlen och teknikerna. Då mögel är giftigt för ett hem och måste rengöras är det bra att känna till saker för både din och andras hälsas skull.